Rooster Dansopleiding Activiteiten Podium
veilig dansen bij Danshuis Haarlem


Dans Veilig


De laatste jaren kwamen steeds meer signalen en meldingen in de media naar voren over grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. Om hoeveel signalen en, of meldingen het gaat is onbekend. In de media richt de berichtgeving zich onder meer op Latin Dance (Knippen, 2021). Latindanser Kim Koumans gaf aan het grensoverschrijdend gedrag in de media een gezicht en vertelde over haar ervaringen. Bij haar kwamen na haar media- optredens andere dansers op de lijn om te vertellen over hun ervaringen in de danswereld. Recent verscheen de documentaire Dansen voor je leven over misbruik in de danswereld (Minderaa, 2023).Alliantie Dans Veilig

De Nederlandse danssector kent een rijke verscheidenheid aan dansvormen waaronder de breedtesport, topsport, cultuursector en de podiumkunsten. Dans wordt beoefend binnen alle geledingen van de Nederlandse bevolking. Deze verscheidenheid komt ook weer terug in de verschillende organisaties en branches. Nadat er in de coronatijd veel samenwerking is geweest over de mogelijkheden om de sport open te houden is er gekeken op welke thema’s de samenwerking voortgezet kon worden.


Om vanuit de danssector gezamenlijk te kunnen anticiperen op maatschappelijke thema’s zoals sociale veiligheid wordt er op dit moment gewerkt aan de oprichting van ‘ Alliantie Dans veilig’. Vanuit deze alliantie zal er door de aangesloten partijen samengewerkt worden om - daar waar nodig - tot een gezamenlijke aanpak te komen op (maatschappelijke) thema’s, zonder de eigen identiteit te verliezen.


Kijk op www.dansveilig.nl voor meer informatie over de Alliantie Dans Veilig.Het rapport

Verinorm heeft onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in de danssector. De uitkomsten hiervan staan vermeld in het rapport: Schaduwdansen


Rapportrapport_schaduwdansen


Hulp nodig, neem contact op

Mocht je onverhoopt te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag, dan is het belangrijk om te weten waar je bij onze vertrouwens(contact)personen terecht kan voor een luisterend oor, hulp en advies.
Kijk op www.dansondernemers.nl/veiligdansklimaat voor meer informatie.


Anet Cronheim
Vertrouwenspersoon OpleidingenT (+31) 06 28531620
E anet@danshuishaarlem.nl