Cursus programma Aanmelden Dans opleidingen Dans uitvoerend Activiteiten Cultuur educatie

bewust_haarlem
voorwaarden-danshuis-haarlem


ALGEMENE VOORWAARDEN 2017-2018

CURSUSSEN

Inschrijven seizoenscursus

Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni, ook indien in termijnen wordt betaald. Door het indienen van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden.

Inschrijven korte cursus of workshop

Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor de aangegeven periode en aantal lessen. Voor de peuterlessen en de ouder/kind lessen geldt de inschrijving voor het gehele seizoen, echter kan vóór aanvang van een volgend blok per eMail worden opgezegd. Door het indienen van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden.

Behandeling inschrijvingen

Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst van de betaling behandeld. Indien er plaats is stuurt Danshuis Haarlem per email een bevestiging, samen met een nota voor het lesgeld.

Danshuis Haarlem neemt contact op indien nog niet zeker is of de cursus doorgaat of als de cursus vol is. Eventueel kan de cursist op een wachtlijst geplaatst worden.

Betalen

Lesgeld is verschuldigd vanaf het moment dat Danshuis Haarlem een bevestiging van plaatsing heeft gestuurd naar het email adres van de betalende persoon die vermeld staat op het inschrijfformulier.

Incasso

Incasso van het lesgeld vindt plaats binnen 1 maand na inschrijving. Bij stornering zal binnen 1 maand nogmaals worden geïncasseerd. Bij stornering ten gevolge van onvoldoende saldo zal een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Overboeking

De betalende persoon maakt binnen de daarvoor gestelde termijn het lesgeld over op IBAN: NL41 TRIO 0781 3953 13 t.n.v. Danshuis Haarlem, o.v.v. de naam van de leerling en naam, dag en tijd van de cursus.

Bij betaling in 1 keer: vóór aanvang van de cursus.
Bij betaling in termijnen: de eerste termijn vóór aanvang van de cursus, de tweede termijn uiterlijk vóór 1 januari.

Betalingsregeling

Voor een afwijkende betalingsregeling kan vóór aanvang van de betreffende cursus schriftelijk of via email een aanvraag worden ingediend bij de administratie.

Te laat betalen

Als een betalingstermijn verloopt zonder dat de betreffende betaling door Danshuis Haarlem is ontvangen, stuurt Danshuis Haarlem éénmalig een herinnering. Wordt deze herinnering niet tijdig voldaan, dan verstuurt Danshuis Haarlem een aanmaning, waarvoor € 20,- administratiekosten in rekening wordt gebracht.

Later inschrijven

Indien later in het het seizoen wordt ingeschreven, wordt het lesgeld naar rato berekend.

Bij plaatsing na 1 januari wordt het cursusgeld tot het einde van het cursusjaar in één termijn in rekening gebracht.

Proefles

Als er voldoende plaats is in een cursus, kan een proefles gedaan worden. Deze is vrijblijvend. Als men de cursus wil blijven volgen, dient men zich binnen 1 week na de proefles in te schrijven via het inschrijfformulier. Indien men afziet van de cursus, hoeft men niet te betalen voor de proefles.

Annuleren en beëindigen

Annuleren van een nieuwe inschrijving

Annulering van een nieuwe inschrijving kan tot uiterlijk één week vóór aanvang van de cursus. Er wordt dan € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. De annulering is pas geaccepteerd wanneer deze schriftelijk is bevestigd door Danshuis Haarlem.

Annuleren van een cursus

Danshuis Haarlem behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.

Tussentijds beëindigen

Bij tussentijdse uitschrijving blijft de cursist het gehele cursusgeld verschuldigd. Uitgezonderd zijn de peuterlessen en de ouder/kind lessen, die kunnen vóór aanvang van een volgend blok per eMail worden opgezegd. Zonder opzegging voor deze lessen blijft cursusgeld verschuldigd.

Restitutie

Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

Tarieven en termijnen

De tarieven staan vermeld bij iedere cursus op de website. Hier staan ook de termijnbedragen vermeldt.

Balletkleding

Voorgeschreven balletkleding komt voor eigen rekening.

Korting

Korting is mogelijk onder de volgende omstandigheden:
- het volgen van meerdere lessen per week
- meer dan 2 ingeschreven gezinsleden
- bemiddeling van het Jeugd Cultuurfonds
- de HaarlemPas
- studenten tot 27 jaar
De kortingsbedragen staan vermeld op de prijslijst op de website.

Voorwaarde voor studenten is dat er bij inschrijving een kopie van de college/studentenkaart wordt opgestuurd.

Voorwaarde voor de HaarlemPas is dat er bij inschrijving een kopie van de pas wordt opgestuurd.

Overige bepalingen

Wijzigingen

Danshuis Haarlem behoudt zich het recht om:
- noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen.
- andere docenten in te schakelen dan die op de website staan vermeld.

Verhindering van de cursist

Bij verhindering van de cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, dient hiervan tijdig telefonisch of via email mededeling te worden gedaan bij de docent, of bij de administratie.

Lengte cursusjaar

Het cursusjaar loopt van september tot en met juni. Danshuis Haarlem volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling zoals die door de overheid wordt vastgesteld voor het voortgezet onderwijs. De seizoenscursussen bestaan uit 35 lessen.

Aansprakelijkheid

Danshuis Haarlem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, zowel tijdens als voor en na de lessen. Tevens aanvaardt Danshuis Haarlem geen aansprakelijkheid voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.

TALENTONTWIKKELING
selectiegroep, pré-vooropleiding, vooropleiding, Semi-Pro-klas

Inschrijving en plaatsing

Een leerling wordt tot de selectiegroep, pré-vooropleiding, vooropleiding of semi-pro-klas toegelaten na het succesvol doen van een auditie. Een leerling die de Vooropleiding gaat volgen is verplicht om een medisch onderzoek te laten doen door een bij de Vooropleiding aangesloten fysiotherapeut.

Inschrijving geschiedt d.m.v. het speciale inschrijfformulier dat na het succesvol doen van de auditie aan de leerling wordt uitgereikt. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, dat duurt van september t/m juni.

De opleiding bestaat in principe uit een meerjarenprogramma. Na ieder seizoen wordt bekeken of de leerling door kan (en wil) gaan naar het volgende jaar.

Tarieven

De tarieven voor de Vooropleiding staan vermeld op de website.

Betalingswijzen

- Betaling ineens (direct bij inschrijving)
- Betaling in 3 termijnen
- betaling per maand (alleen mogelijk bij machtiging tot automatische incasso)

Korting

Bij betaling ineens van het gehele cursusgeld, direct bij inschrijving, gecombineerd met een automatische incasso is er korting.

Cursisten die meerdere jaren de vooropleiding volgen, ontvangen een oplopende korting: 2% voor het 2de jaar; 4% voor het 3de jaar; 6% voor het 4de jaar; 8% voor het 5de jaar en 10% voor het 6de jaar.


  • facebook-icon linkedin-icon


Agenda


Nieuws


engelse vlag English